<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

 

 

 

NJÅL SPARBO - CV

Njål Sparbo har etter debuten i 1991 markert seg som en av Norges mest aktive og allsidige sangere, med et repertoar som spenner over opera, romanser og kirkemusikk. Hans særlige interesse for samtidsmusikk har ført til mange bestillingsverk, tallrike urfremføringer, sceniske oppsetninger og plateinnspillinger.

Sparbo er blitt tildelt en rekke stipendier og priser, bl.a. fra Wallenbergs stipendiefond, Klæstads legat, Fegerstens legat, Ingrid Bjoners stipend og Kirsten Flagstads pris. Etter en konsertserie med samtlige sanger av Edvard Grieg, mottok han i 2009 Griegprisen for sitt bidrag til å fornye den musikalske tolkningstradisjonen i Griegs sanger, særlig ved å få frem den dramatiske spennvidden.

Som forsker har han hatt Statens arbeidsstipend (1997-1999 og 2005-2008) bl.a. for å fordype seg i norsk sangrepertoar, og et fem-årig forskningssprosjekt i Programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid der han arbeidet med tverrfaglige problemstillinger i grenselandet mellom moderne sang- og scenekunst og norsk psykomotorisk kroppsterapeutisk tradisjon. Han var også med i forskningsgruppen "Den reflekterende musiker" på Norges Musikkhøgskole i 2014-2015. Han underviser scenekunstnere i psykofysisk tilstedeværelse, holder foredrag, mesterklasser og seminarer, og er en ettertraktet sangpedagog, også for kor og ensembler.

Sparbo har hatt solistengasjementer med alle større kor og orkestre i Norge og har hatt konserter over hele Europa, i Russland, Japan og USA. Han opptrer jevnlig på festivaler, operascener, i radio og fjernsyn og har 30 plateinnspillinger bak seg.