<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo - forskning

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

Fra "Foldast ut" - mars 2014

Njål Sparbo

FOTO: © Bente Elisabeth Finserås

KUNSTNERISKE FORSKNINGSPROSJEKTER:

2017-2020 (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

Prosjektet tar sikte på a konkretisere taus kunnskap omkring musikalske uttrykksmidler. Prosjektet finansieres av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og er en del av Kunstnerisk uviklingsarbeid og forskning på Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen under ledelse av professor Einar Røttingen. Mitt bidrag til prosjektet er å reflektere rundt hvordan vi som utøvere håndterer meningsbærende elementer i musikken. Det er en sirkulær prosess der teorier om musikalsk mening omsettes til klingende praksis, og der selve utøvingen åpner for nye mulige meninger, både for ytterligere refleksjon og i utøverøyeblikket. Prosjektet "En sonotisk interpretasjon av 70 sanger av Geirr Tveitt" vil føre til flere konserter, foredrag, noteutgivelser og CD-innspillinger.

Prosjektbeskrivelse

2014-2015: "Den tenkende musiker - tolkning som medskapende prossess"

Prosjektet ble initiert pianisten Håkon Austbø. I prosjektgruppen var bl.a. Darla Crispin, Lasse Thoresen, Olaf Eggestad, Ellen Ugelvik, Nils Henrik Asheim og Njål Sparbo. Målet var å avdekke hvilken type utøverkompetanse som kreves for å tolke ulike verk og å reflektere rundt utøverens kunstnersike spillerom, og demonstrere de kunstneriske resultatene gjennom en konsertrekke. Prosjektet ble finansiert av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og var en del av Kunstnerisk uviklingsarbeid og forskning på Norges Musikkhøgskole. LENKE: Research Catalogue

2009-2014: "Å synge på scenen - med en psykofysisk tilnærming"

Njål Sparbo var stipendiat i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen i Oslo med disputas i oktober 2014. I stipendperioden undersøke han hvordan kjernetemaer i den norske psykomotoriske tradisjonen kunne integreres i arbeidet med sang- og scenekunst. Den psykofysiske tilnærmingen var inspirert av Wilhelm Reich, Konstantin Stanislavskij, Rudolf Laban, Roy Hart og Jacques Lecoq. Hovedfokuset dreide seg om å utfordre egne blindsoner i forhold til scenisk tilstedeværelse. Hovedveileder: Henrik Hellstenius. Biveileder: Anne Grete Eriksen. Psykofysisk veileder: Berit Heir Bunkan. Bedømmingskomite: Åsa Unander-Scharin, Johanna Garpe, Ole Anders Tandberg, Ole Lützow Holm.

Prosjektbeskrivelse
Utforskninger og visninger
Om sluttforestillingen
Refleksjon


Omtale i "Ballade"
Omtale i "Scenekunst"
Radio NRK "Kulturhuset"

2005-2008: "Norske sanger"

I 2005-2008 hadde Njål Sparbo statens 3-årige arbeidsstipend for å arbeide med norsk sangrepertoar. Prosjektet førte til en rekke konserter, flere foredrag og to CD-innspillinger med norske sanger.

1997-2007: "Griegs samtlige sanger"

En ti-årig utforskning førte til en serie på syv konserter med samtlige av Griegs sanger. Sparbo digitaliserte alle sangene, slik at de i dag er tilgjengelig på internett til nedlasting i alle tonearter - se: http://norwegiansongs.net. Njål Sparbo ble tildelt Grieg-prisen i 2009.

1997-1999: "Romanserepertoar"

I 1997-1999 hadde Njål Sparbo statens 3-årige arbeidsstipend for å arbeide med romanserepertoar. Prosjektet førte til en rekke konserter og CD-innspillinger.