<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo - forskning

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

Fra "Foldast ut" - mars 2014

Njål Sparbo

FOTO: © Bente Elisabeth Finserås

KUNSTNERISKE FORSKNINGSPROSJEKTER:

2017-2020 (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

Prosjektet tar sikte på a konkretisere taus kunnskap omkring musikalske uttrykksmidler. Prosjektet finansieres av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og er en del av Kunstnerisk uviklingsarbeid og forskning på Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen under ledelse av professor Einar Røttingen. Mitt bidrag til prosjektet er å reflektere rundt hvordan vi som utøvere håndterer meningsbærende elementer i musikken. Det er en sirkulær prosess der teorier om musikalsk mening omsettes til klingende praksis, og der selve utøvingen åpner for nye mulige meninger.

LENKE: Prosjketprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

2014-2015: "Den tenkende musiker - tolkning som medskapende prossess"

Prosjektet ble initiert pianisten Håkon Austbø. I prosjektgruppen var bl.a. Darla Crispin, Lasse Thoresen, Olaf Eggestad, Ellen Ugelvik, Nils Henrik Asheim og Njål Sparbo. Målet var å avdekke hvilken type utøverkompetanse som kreves for å tolke ulike verk, og å reflektere rundt utøverens kunstnersike spillerom. Prosjektet ble finansiert av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og var en del av Kunstnerisk uviklingsarbeid og forskning på Norges Musikkhøgskole. LENKE: Research Catalogue

2009-2014: "Å synge på scenen - med en psykofysisk tilnærming"

Njål Sparbo var stipendiat i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen i Oslo med disputas i oktober 2014. I stipendperioden undersøke han hvordan kjernetemaer i den norske psykomotoriske tradisjonen kunne integreres i arbeidet med sang- og scenekunst. Den psykofysiske tilnærmingen var inspirert av Wilhelm Reich, Konstantin Stanislavskij, Rudolf Laban, Roy Hart og Jacques Lecoq. Hovedfokuset dreide seg om å utfordre egne blindsoner i forhold til scenisk tilstedeværelse. Hovedveileder: Henrik Hellstenius. Biveileder: Anne Grete Eriksen. Psykofysisk veileder: Berit Heir Bunkan. Bedømmingskomite: Åsa Unander-Scharin, Johanna Garpe, Ole Anders Tandberg, Ole Lützow Holm.

Prosjektbeskrivelse
Utforskninger og visninger
Om sluttforestillingen
Refleksjon
Omtale i "Ballade"
Omtale i "Scenekunst"
Radio NRK "Kulturhuset"

2005-2008: "Norske sanger"

I 2005-2008 hadde Njål Sparbo statens 3-årige arbeidsstipend for å arbeide med norsk sangrepertoar. Prosjektet førte til en rekke konserter, flere foredrag og CD-innspilling med norske sanger.

1997-2007: "Griegs samtlige sanger"

En ti-årig utforskning førte til en serie på syv konserter med samtlige av Griegs sanger. Sparbo digitaliserte alle sangene, slik at de i dag er tilgjengelig på internett til nedlasting i alle tonearter - se: http://norwegiansongs.net. Njål Sparbo ble tildelt Grieg-prisen i 2009.

1997-1999: "Romanserepertoar"

I 1997-1999 hadde Njål Sparbo statens 3-årige arbeidsstipend for å arbeide med romanserepertoar. Prosjektet førte til en rekke konserter og CD-innspillinger.