<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

ARCD 1902

Cover ARCD 1902

ARNE NORDHEIM

Randi Bjerge
Beate Kronen
Carl Høgset
Kristin Kjølberg
Scott Campbell
Folke Bengtsson
Njål Sparbo
Grex Vocalis
Carl Høgset
- dirgent

INNHOLD:

Aurora
Klokkesong
Tres lamentationes

AURORA - ARCD 1902
Total playing time 47:00
Recording engeneer: Arne Akselberg
Recording Producer: Arne-Peter Rognan
NMP, AURORA, Oslo, 1986

Arne Nordheim (f. 1931) har ikke bare en enestående posisjon innen norsk samtidsmusikk, han er også en av de få som har skapt seg et navn utenfor landets grenser. En rekke av Nordheims verker er således komponert for utenlandske utøvere og institusjoner: "Eco" for solo, kor og orkester for Sveriges Radio; orkesterverket "Greening", en bestilling fra Los Angeles filharmoniske orkester, mens cellokonserten "Tenebrae" ble komponert på oppfordring fra mestercellisten Mstislav Rostropovitsj.

Nordheim er blitt kalt den store fornyer innen norsk musikk etter Den annen verdenskrig. Han tok tidlig i bruk elektroniske teknikker i sine komposisjoner, men hans sammensatte tonespråk er sldri blitt et mål i seg selv. Han er svært opptatt av musikkens emosjonelle kvaliteter, og har beskrevet seg som "en ordentlig gammeldags landskapskomponist". "Alt skal synge" er en annen karakteristisk uttallelse av ham.

I 1972 vant Nordheim Nordsik Råds musikkpris for "Eco", og i 1981 gikk han til topps i Prix Italia med den radiofoniske komposisjonen "Nedstigningen". Siden 1981 har han bodd i statens æresbolig "Grotten".

Nordheim med kor
En plate med kormusikk av Arne Nordheim er kommet. Grex Vocalis ledet av Carl Høgset er hovedaktører og en rekke instrumentalister og vokalister er også med. Norsk musikkproduksjon A/S er utgiver.
Arne Nordheim spiller efterhvert på et stort uttrykksregister, og den foreliggende plate demonstrerer at han også formår å utnytte korets klanglige egenskaper. Klarest kommer dette frem i Tres Lamentationes der tekstene er hentet fra profeten Jeremias skrifter. Med en nærmest impresjonistisk teft maler Nordheim ved hjelp av korets klanger visjonene i den gamle seers skrifter. Det er en inspirert behandling av stoffet, der det også fornemmes hengivenhet og oppriktighet i utformingen.
"Klokkesong" ble skrevet til 800-årsjubileet for slaget på Fimreite. I dette er den vokale linjen ivaretatt av en solist, tenoren Carl Høgset i dette tilfellet, koret har også kortere innslag, et instrumentalensemble medvirker også, og det finnes videre elementer av elektroniske lydkvaliteter. Det er stemningsfull musikk, der folkloristiske stemninger finnes i rikt monn.
Især synes instrumentariet, der fløytisten Hans Olav Gorset, gambisten Betteke Groot og luttisten Erik Stenstadvold spiller, å bidra til dette gjennom et treffsikkert utformet og vel fremført materiale.
Endelig er også verket "Aurora" med på platen, og da i en korversjon som setter store krav til ensemblet. Her har også flere av kormedlemmene sopranen Randi E. Bjerge, alten Kristin Kjølberg og bassen Njål Sparbo - solopartier, og likeledes tenoren Folke Bengtsson, som har utmerket seg ved flere ny musikkfremførelser.
Alt i alt en spennende plate som viser nye sider ved Arne Nordheims uttrykksmåte.
Idar Karevold, Aftenposten, 17.12.1986