<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

PPC 9051

Cover PPC 9051

FANGE OG FRI

av Egil Hovland

Trond Halstein Moe - Johannes
Tone Kruse - Kari
Njål Sparbo - Prest I
Ulf Øien
- Prest II
Stein-Arild Thorsen - Dommeren / Fristeren
Svein Eirk Sagbråten
- Fangevokteren
Ivar Gilhuus - Jurist I / Svein
Ole Jørgen Kristiansen - Jurist II / Torkel
Den Norske Operas Kor
Kringkastingsorkesteret
Terje Boye Hansen - dirigent

PRO MUSICA: PPC 9051
Produsent: Haldor Krogh
Innspilt i NRK Store Studio 4. - 8. september 2000
2xCD - samlet spilletid: 1:47:12

Inspirert av Hans Nielsen Hauges liv og virke.
Libretto: Britt Hallqvist - oversatt til norsk av Arve Brunvoll

INNHOLD:

Overtyre
I tingsalen
Fangevokteren
Dansen
Selskapet
Møllen
De profundis
Natt i fengselet
Utenfor fengselet
Testamentet
Sluttkor - fange og fri