<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo - forskning

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

Prosjektbeskrivelse

Utforskninger og visninger

Om sluttforestillingen

Refleksjon

Omtale i "Ballade"

Omtale i "Scenekunst"

Radio NRK "Kulturhuset"

Njål Sparbo

FOTO: © Bente Elisabeth Finserås

FORSKNINGSPROSJEKTER:

Alle Griegs sanger (2000-2007)

I 2007 gjennomførte Njål Sparbo og Einar Røttingen en serie på syv konserter med samtlige av Griegs sanger. Denne satsningen var et resultat av et mangeårig innstuderingsprosjekt, som bl.a. gikk ut på å gjennomgå og digitalisere Griegs sanger, slik at de kunne bli tilgjengelig på internett til nedlasting i alle tonearter. Sangene finnes nå på http://norwegiansongs.net. Njål Sparbo ble tildelt Grieg-prisen i 2009.

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (2009-2014)

Kunsthøgskolen i Oslo

Njål Sparbo var stipendiat på Kunsthøgskolen i Oslo i perioden 2009-2014
Prosjekttittel: "Å SYNGE PÅ SCENEN - MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING"
Disputas: 17. oktober 2014 klokka 13 i Auditoriet på Kunsthøgskolen i Oslo

Prosjektbeskrivelse

Utforskninger og visninger

Om sluttforestillingen

Refleksjon

Omtale i "Ballade"

Omtale i "Scenekunst"

Radio NRK "Kulturhuset"

Kunsthøgskolen i Oslo