<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo - kalender

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

Kalender:
Kalender 2021

Alle år

SPARBOS KONSERTKALENDER

Liste over offentlige opptredener i 2022

Våren: alt avlyst pga. Covid-19
30.04.2022 Oslo Håndverker Sangforenings Jubileumskonsert i Universitetets aula, Oslo
08.05.2022 Haydn: Skapelsen i Ski
09.06.2022 Konsert under Hardingtonar, Kabuso, Norheimsund
18.06.2022 Dirigent for Viken Vokal i Kulturhus Kappelborg, Danmark
18.06.2022 Dirigent for Viken Vokal i Vendsyssel Kunstmuseum, Danmark
12.08.2022 Konsert med JSB-Ensemble i Bodø Domkirke
14.08.2022 Konsert med JSB-Ensemble i Akershus Slottskirke

Med forbehold om endringer.