<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

 

 

SCHUBERT WINTERREISE

Universitetets aula i Oslo, 19.10.1994

Sparbos concert poster

Alfred Frank: Leierkastenmann (utsnitt)

WINTERREISE   D. 911 / op. 89 (1827)

Franz Schubert (1797-1828)
Wilhelm Müller

- Gute Nacht
- Die Wetterfahne
- Gefrorne Tränen
- Erstarrung
- Der Lindenbaum
- Wasserflut
- Auf dem Flusse
- Rückblick
- Irrlicht
- Rast
- Frühlingstraum
- Einsamkeit
- Die Post
- Der greise Kopf
- Die Krähe
- Letzte Hoffnung
- Im Dorfe
- Der stürmische Morgen
- Täuschung
- Der Wegweiser
- Das Wirtshaus
- Mut
- Die Nebensonnen
- Der Leiermann

"Gripende Winterreise"
"I ett strekk, uten pause, framførte de to mestrene på hvert sitt område, hele sangsyklusen på 24 sanger sammenhengende. Alle de instrumentale detaljene blir tydelige og levende under Einar Steen-Nøklebergs hånd ved klaveret. Men enda mer gripende er Njål Sparbos totale innlevelse i stoffet, både gjennom musikken og fortellingen. Han mestrer like godt et finslepet pianissimo, som han fyller fortepartiene med fullkommen tyngde. Hans diksjon er nesten unik, og det tekstlige forløp - slik han tolker det, blir en uavbrutt kontakt mellom utøver og tilhører."
Moss Undseth, Hamar Arbeiderblad

"Vakker Winterreise"
"DET BLIR stadig klarere at vi i den unge bass-barytonen Njål Sparbo har fått en lied-sanger av sjelden kvalitet. I Aulaen onsdag begeistret han et lydhørt og (o glede!) relativt tallrikt publikum med sin uklanderlig musikalske, dyptfølte tolkning av Schuberts geniale sangsyklus «Die Winterreise», over dikt av Wilhelm Müller Ö For en ung lied-sanger er «Die Winterreise» omtrent det «Hamlet» er for en ung skuespiller: Selve UTFORDRINGEN. Sparbo besto prøven med glans.
Stemmen, som er svært klar og behagelig i klangen, spenner fra et fritt og bærende høyt barytonregister til margfulle, velplasserte bass-toner, og den kompenserer i uanstrengt velklang, renhet og sikker intonasjon for det den i mellomregistret ennå måtte mangle av klangdybde og et rikere spill av klangfarger. Foredraget er naturlig ekspressivt, fritt for affektasjon og påklistrede effekter (Sparbo har mot til å gå imot vår tids tendens til «over-nyansering» innenfor lied-tolkningen, til å være enkel og rettfram når det er riktig å være det). Jeg kan ikke lenger få øye på noe virkelig svakt punkt i hans utrustning som lied-sanger; det som nå ligger foran ham er utfypning av tolkningene, og en berikelse av det midtre registerets ennå noe begrensede «fragespekter».
Både Schubert og Müller var «unge døde»: Schubert ble 31, Müller 33. Ved et slående sammentreff døde Müller i 1827, mens Schubert komponerte «Die Winterreise»; komponisten døde året etter. De psykologlske og eksistensielle temaene i «Die Winterreise», er mange og mangetydige, men sentralt står skuffet kjærlighet, flukt fra smerten, ensomhet, en nesten patologisk følelse av å være en «levende død» og av fremmedhet i verden og blant menneskene, en grublandet lengsel etter døden som befrier fra livets illusjoner og lidelser. Den navnløse vandreren er på hvileløs flukt fra alt gjennom et blekt og forstenet vinterlandskap som avspeiler hans indre tilstand. Bare ustanselig bevegelse gir ham en relativ lindring, enhver hvile er ensbetydende med fornyet smerte og med tanker på døden.
Sparbos bass-baryton har en utpreget ung klang; dette kom ham til gode i de tidlige sangene i syklusen, hvor ung og impulsiv kjærlighetssorg dominerer (mange bass barytoner, selv blant de største, virker for modne og «godt voksne» i sin stemme-karakter for disse første sangene). Men stemmen ble ikke for lettvektig når dette «anekdotiske» aspektet kommer i bakgrunnen for jeg-personens indre strid med ensomhet, fremmedfølelse, dødslengsel og dødsangst. Sparbo behersket hele registret av følelser i verket. Og den avsluttende «Der Leiermann», hvor syklusen toner ut i en isnende visjon av absolutt nød uten håp, hadde en dybde jeg ikke hadde ventet hos Sparbo på dette stadium av hans karriere."
Harald Kolstad, Arbeiderbladet
LES HELE ARTIKKELEN

"Ærefryktinngydende sangsyklus"
"Jeg har hatt anledning til å følge Njål Sparbo gjennom mange år, og han har lagt for dagen at han er en ekte seriøs kunstner som har satt seg høye mål. Ett av dem beviste han å ha nådd i går! Det er ikke mange gitt å fremføre "Die Winterreise" i en troverdig, helhetlig og stemmemessig kvalifisert tolkning, men det var det han gjorde. Det var velgjørende å følge Sparbo i både det smertefulle, fortvilte, oppbrakte og i det såre, oppgitt forsonende ...
Stemmeklangen er vakker, med fin beherskelse av vibrato, stemmetekniske klangfargeskift og dynamiske moduleringer. Man skal ha fysikken i orden for å synge denne syklusen, 24 store sanger med store krav til pust, vokalføring og meningsfull organisk frasering. Og stemmen bør være "utvokst", "fullvoksen". Njål Sparbo har nådd dette nivået og da blir det mye å glede seg over ... 
Men "Die Winterreise" er ikke et verk for en sanger samt akkompagnatør, nei, her har man med to likeverdige partnere å gjøre. Og jeg skulle gjerne høre den pianist som gjør sin del av samarbeidet like bra som Einar Steen-Nøkleberg! Det var tydelig at han nøt den formidable oppgaven, og den var gjennomarbeidet til aller, aller minste detalj ... 
Det var Schubert selv som kom til sine venner etter at han hadde komponert "Die Winterreise", og sa at nå hadde han noen "ærefryktinngydende" sanger å presentere for dem. Det hadde de vanskelig for å forstå, men gårsdagens publikum viste åpenbart å sette pris på dem. Og ekstranummeret var intet mindre enn Erlkönig!"
Anders B. Faksvåg, Fædrelandsvennen
LES HELE ARTIKKELEN

"En skjønnhetsopplevelse"
"Schubert-året fikk en velkommen forlengelse da Njål Sparbo tolket "Winterreise" i Ibsenhuset i går kveld. Et lydhørt publkikum fikk en skjønnhetsopplevelse ... Njål Sparbo fører komponistens arbeid videre i sin tolkning av melodiene. Med elegante variasjoner i frasering og sangelig uttrykk fører han tilhørerne fra det myke vemodige til det krasst anklagende ... Sparbo klarer dette uten å bli overdrevent dramatisk i sitt uttrykk. Med en naturlig og avslappet sangteknikk er han herløig behagelig å lytte til ... 
Som en naturlig del av helheten smyger Einar Steen-Nøklebergs klaverspill seg inn i publikums ører. Teknisk strålende, nøyaktig tilpasset sangen, forener klavertonene seg med Sparbos vakre bassbaryton til en harmonisk helhet. Dette er en tolkning som er mesterens vidunderlige toner verdig."
Olav Graasvold, Varden
LES HELE ARTIKKELEN