<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

 

 

Grieg og Tveitt

Njål Sparbo & Einar Røttingen

Sparbo's concert poster

Geirr Tveitt

 

Geirr Tveitt:

- Fann eg dei stigar
(tekst: Aslaug Vaa)

- Natt og Dag
(tekst: Snorre Sturlason)

- Stjernenes Hus
(tekst: Arnulf Øverland)

- Jonsokspel
(tekst: Hans Henrik Holm)

Fyrispel
Åkallen spelar
Smørblom og firkløver
Bjørnbausar
Farktausi
Siri mi
Ei Hjuringjenta
Etterspel

Edvard Grieg:

- Vinjesangene
(tekst: Aasmund Olavsson Vinje)

Jenta
Guten
Våren
Den særde
Tytebæret
Langs ei å
Eit syn
Gamle mor
Det fyrste du har å gjera
Ved Rondane
Et vennestykke
Trudom
Fyremål

(konserten ble sendt i NRK P2 den 3.9.2002)