Pusjkin-aften

Helena Krag & Njål Sparbo

I 1999 feiret hele verden 200-årsdagen for Aleksander Sergejevitsj Pusjkins fødsel

Aleksander Sergejevitsj Pusjkin (1799-1837) er Russlands største poet og nasjonalskald - hans betydning kan bare sammenlignes med den Wergeland har for oss.

 Det programmet Helena Krag og Njål Sparbo tilbyr, vil først og fremst dreie seg om sanger til Pusjkin-dikt, tonesatt av Tsjajkovskij, Rakhmaninov og Sjostakovitsj - ledsaget av noen av de samme diktene tolket på norsk, og et utdrag fra "Eugen Onegin", vevet inn i et kåseri om dikterens liv og russiske samtid.

Alexander Pusjkin

Hele sitt liv kjempet Pusjkin for det frie ord - han var sin generasjons fremste talsmann for frihetslengselen i det russiske folk. Pusjkin ble forvist og sjikanert av tsaren og det hemmelige politi - hele sitt liv følte han seg som fange, og han falt tilslutt i en duell som hadde en ulykkelig familiebakgrunn.

Aleksander Sergejevitsj Pusjkins betydning som Russlands største dikter kan ikke overvurderes. Størst var han som lyriker, men også hans prosa brøt nye veier. Med sitt mesterverk, verseromanen "Eugen Onegin", skrev Aleksander Pusjkin sitt navn inn i verdenslitteraturen.