<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

PSC 1169

Cover PSC 1169

DRAUMKVEDET

av Arne Nordheim

LYTT / KJØP Grappa

Njål Sparbo - Olav Åsteson
Unni Løvlid - Urkvinna
Sigve Bøe
Carl Høgset
Rasmus Høgset,
Frank Havrøy
Torunn Østrem Ossum
Benjamin Isaksen
Sigmund Sæverud
Paul Ottar Haga

Grex Vocalis
Kringkastingsorkesteret
Ingar Bergby
- dirigent

SIMAX CLASSICS: PSC 1169
Produsent: Haldor Krogh
Innspilt i NRK Store Studio 2001
2xCD - samlet spilletid: 1:28:53
INNHOLD:

Påkalling
Framfor kyrkjeporten
I kyrkja
I Auroheimen
Englemøte
Gjallarbrui
På veg
I Pilegrims-kyrkja
Grutte Gråsjegg
Straffane
Ljos i myrkret
Sjelenes samlingsstad
Sæleprisinga
Draumar mange

"I sin dramatiske musikk til Draumkvedet smelter Nordheim sammen denne tradisjonelle, visjonære balladen med sin eget akustiske og elektriske musikalske idiom. Den apokalyptiske visjonen som Olav Åsteson fikk under sin lange søvn bringes skremmende nær i Nordheims musikk.

I sin dramatiske musikk til Draumkvedet smelter Nordheim sammen denne tradisjonelle, visjonære balladen med sin eget akustiske og elektriske musikalske idiom. Den apokalyptiske visjonen som Olav Åsteson fikk under sin lange søvn bringes skremmende nær i Nordheims musikk."

- Yisrael Daliot