<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

PSC 1209

Cover PSC 1209

JOHANNESPASJONEN

av Kjell Mørk Karlsen

Magne Skrede - evangelist
Njål Sparbo - Jesus
Iikka Leppänen - Pilatus
Håkon Matti Skrede
- Peter
Magni Orheim Stoveland
Eilif Grytøyr
Steinar Hannevold
Eve Marie Hannevold
Sally Güenter
Jane E. Odriozola
Tor Grønn

Bergen Domkantori
Magnar Mangersnes - dirigent  

SIMAX - PSC 1209
Recording proucer: Tore Simonsen
Editing: Gard Erik Amundsen
Spilt inn i Biskopshavn kirke, Bergen 1. og 2. mai 1997
Samlet spilletid:  76:33
INNHOLD:

Passio Domini
Cohors ergo
Pontifex ergo
Adducunt ergo
Tunc ergo apprehendit
Pilatus autem
Tunc ergo tradidit
Milites ergo
Qui passus est