<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

SIGNATUR - 8-9966

Cover SIG 89966

CAROLS I JULTID

Carols for Christmas time

Njål Sparbo - barytonsolist
Andrew Canning -orgel
Falu Kammarkör
Anders Lindström - dirigent

SIGNATUR - 8-9966
INNHOLD:

I DENNA NATT KRING JORDEN ALL
(On Christmas night all Christians sing)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Eng trad
Arr:.William L Reed f. 1910

DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN
(Es ist ein Ros Entsprungen)
Text: Trad trysk julsång 1500-talet
Musik: Herbert Howells 1892-1983

FRÅN HIMMELEN KOM ÄNGELN GABRIEL
(The Angel Gabriel from heaven came)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Baskisk trad.
Arr: Edgar Pettman 1865-1943

JOSEF TIMMERMAN
(Joseph and Mary)
Text: Eng. trad Texttolkning: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Eng. trad Arr: R Vaughan Williams 1872-1958

ADAM ÄR FÖRDRIVEN
(Adam lay ybounden)
Text: Eva Norberg Hagberg
Musik: Philip Ledger f 1937

MED FRIHETSORD TILL BUNDEN JORD
(Into this world this day did come)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Musik: Peter Warlock 1894-1930

MARIA EN FLICKA SÅ REN
(A maiden most gentle)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Fransk trad
Arr: Andrew Carter f. 1939

EN GÅVA FRÅN HIMLEN ÄR DENNA DAG
(Tomorrow shall be my dancing day)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel. Eng trad. Arr: Elisabeth Poston f. 1905

DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN
(Es ist ein Ros Entsprungen)
Text: Trad tysk julsång 1500-talet
Mel: 1300-talet
v 1. arr: kanon Melchior Vulpius 1570-1615
v 1. arr: Michael Praetorius 1571-1621
v 2. arr: Carl Orff 1895-1982
v 3. arr: Jens Rohwer f. 1914
v 4. arr: Hugo Distler 1908-1942

DU KUNGABARN I FAMNEN MIN
(Upon my lap my sovreign sits)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Musik: Martin Peerson 1580-1650

STILLA NATT
(Stille Nacht)
Text: Joseph Mohr 1792-1848
Svensk text: Carl O Mannström
Mel: Franz Gruber 1787-1868
Arr: Philip Ledger f. 1937

LUGN LILLA BARN
(Sing lullaby)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Spansk trad
Arr: Edgar Pettman 1865-1943

SOV MIN KÄRA
(Hush! My dear, lie still and slumber)
Text: Isaac Watts 1674-1748
Svensk texttolkning: Eva Norberg-Hagberg
Musik: Stanley Tylor f. 1902

ETT LITET BARN SKALL LEDA DEM
(The babe in Bethlem´s manger laid)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Kent trad.
Arr: okänd

MÖRK VAR VINTERNATTEN 
(In the bleak midvinter)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Musik: Harold Darke 1888-1976

PATAPAN
(Willie, take your little drum)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Fransk trad
Arr: Reginald Jacques 1894-1969

NU MITT TRÄD BÄR FRUKTER VITA
(Now the holly bears a berry)
Text: Eva Norberg-Hagberg
Mel: Cornwall trad
Arr: John Rutter f. 1945

ETT TRÄD JAG VET
(Jesus Christ the apple tree)
Text: Anonym amerikansk. Svensk texttolkning: Eva Norberg-Hagberg
Musik: Elisabeth Poston f. 1905

TRE KUNGAR IFRÅN ÖSTERLAND
(Drei Könge wandern aus Morgenland)
Text: Anders Lindström
Musik: Peter Cornelius 1824-1874